top of page
Schwarz-Weiß Zeichnungen von unterschiedlichen Köpfen

Μια ματιά

στα παρασκήνια...

Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στη Διαφορετικότητα» πλήττεται όλο και περισσότερο από δυνάμεις που κλονίζουν τη βασική ιδέα του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεκτικότητας. Κοινωνικοί και πολιτικοί παρατηρητές προειδοποιούν για τη λεγόμενη «πόλωση» της κοινωνίας. Αυτή η πόλωση είναι εμφανής παγκοσμίως στην πολιτική, όπου πολιτικά κινήματα πολύ πέρα ​​από το κέντρο μπόρεσαν να εδραιωθούν, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οι ακραίες θέσεις - είτε πολιτικά αριστερές είτε δεξιές - γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Η κοινωνία διχάζεται από αυτή την επιδείνωση. Ομοίως, όσον αφορά στη θρησκεία, στα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, στην αστική έναντι της αγροτικής ζωής ή τα παραδοσιακά έναντι των διαφορετικών προτύπων στις οικογένειες, οι απόψεις απομακρύνονται όλο και περισσότερο. Σε αυτό το συγκείμενο, η πανδημία του Covid-19 θεωρείται ως ένας πρόσθετος ενισχυτής των διχαστικών τάσεων. Ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - μέσω της δυνατότητας μεγαλύτερης δικτύωσης με ομοϊδεάτες ή επίσης μέσω εμφανιζόμενων πληροφοριών, οι οποίες αντιστοιχίζονται στην προηγούμενη συμπεριφορά χρήσης των ανθρώπων μέσω αλγορίθμων - μπορούν να αυξήσουν το πρόβλημα.

Bye, Polarity! Photos from different people DIVERSITY

Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε παγιωμένες πολώσεις και να κυριαρχήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, δεν αρκεί απλώς να θέλουμε να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον. Ικανότητες όπως η συνοχή, οι δεξιότητες λόγου, η ενσυναίσθηση και η διαφορετικότητα ως ευκαιρία για ολιστικές λύσεις πρέπει να προωθηθούν και να βρεθούν συμβιβασμοί που στοχεύουν στη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων χωρίς να αφήνουν έξω τις περιθωριοποιημένες ομάδες.

Ιδιαίτερα οι νέοι είναι πολύ εντυπωσιασμένοι όσον αφορά τις τάσεις πόλωσης αλλά, ταυτόχρονα, μπορούν να έχουν και θετική επιρροή στο περιβάλλον τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το "bye,Polarity" εστιάζει στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω καινοτόμων διδακτικών εννοιών, εκπαιδευτικού υλικού και σχεδίων διαδραστικών εργαστηρίων, παρέχονται στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο θέμα, να τους διδάξουν βασικές ικανότητες στην αντιμετώπιση των πολικοτήτων και στη συνέχεια να τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν σημαντικοί πρεσβευτές για μια ενωμένη Ευρώπη.

Tο bye,Polarity θα επιδιώξει αυτούς τους στόχους...

» Οι μαθητές θα αποκτήσουν αυξημένη επίγνωση των επικρατουσών πολώσεων στην πολιτική και την κοινωνία και θα αναπτύξουν βασικές ικανότητες όπως δεξιότητες λόγου και ενσυναίσθηση για να τις αντιμετωπίσουν κριτικά.

»  Οι μαθητές όχι μόνο θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις τάσεις πόλωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και να υποστηρίζονται για να τις αντιμετωπίσουν ενεργά.

» Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν καινοτόμο διδακτικό και μαθησιακό υλικό για την ενσωμάτωση των εννοιών ενάντια στις προοδευτικές πολώσεις με απλό τρόπο στην τάξη.

» Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις τάσεις πόλωσης μέσω των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, να τις αντιμετωπίζουν ενεργά και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως πρεσβευτές της βασικής ιδέας της Ευρώπης «ενωμένης στην ποικιλομορφία».

Για να γίνει αυτό δυνατό, το έργο θα αναπτύξει τα ακόλουθα…

Bye, Polarity! Loupe

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!

Bye, Polarity! Gears

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ!

Bye, Polarity! Book

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΓΙΑ Ν’ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ!

Bye, Polarity! People on a boat

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!

Lupe

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!

Θα συντάξουμε μια διακρατική έκθεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αυξανόμενης πόλωσης στην πολιτική και στην κοινωνία. Επιπλέον, θα συλλεχθούν παραδείγματα καλής πρακτικής για να δείξουν πώς το θέμα έχει συμπεριληφθεί στα σχολικά μαθήματα μέχρι στιγμής.

Zahnräder

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ!
Για να μπορέσουμε να διδάξουμε το σύνθετο θέμα της αντιμετώπισης των πολώσεων με επαρκή τρόπο και με συγκεκριμένο τρόπο για την ομάδα-στόχο στα σχολικά μαθήματα, θα αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη διδακτική και μεθοδολογική αντίληψη.

Buch

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΓΙΑ Ν’ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ!

 Όταν πρόκειται για ένα τόσο σύνθετο θέμα, απαιτείται καινοτόμο διδακτικό και μαθησιακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει τρία βήματα. Πρώτον, θα αναπτυχθεί μαθησιακό υλικό για θεωρητική και βασισμένη σε γεγονότα διδασκαλία. Σε ένα δεύτερο βήμα, θα αναπτυχθούν υλικά που βασίζονται στην κοινή βιωματική μάθηση και μπορούν να διεξαχθούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργαστηρίων καθώς και σε διαφορετικά μεγέθη ομάδων. Σε ένα τελευταίο βήμα, θα παρέχεται ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αναπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Personen auf einem Boot

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!

Ειδικά οι μαθητές, συχνά, περνούν πολύ χρόνο στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, ως εκ τούτου, έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών – κι εδώ ακριβώς είναι που έρχεται το “bye,Polarity”. Μαζί με την ομάδα-στόχο, θα εξετάσουμε πού διαχέονται οι τάσεις πόλωσης το διαδίκτυο, πώς μπορούν να αναγνωριστούν και με ποιους τρόπους οι μαθητές μπορούν να τις αντιμετωπίσουν ενεργά οι ίδιοι. Θα αναπτυχθεί ένα εργαστήριο και ένας οδηγός για τους μαθητές που θα τους επιτρέψει να ενεργούν ως πρεσβευτές για μια ενωμένη Ευρώπη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

bottom of page